Vi uživajte u trenutku. Mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Međunarodni dan kave 2022. posvećujemo našoj predanosti da kavu učinimo boljom za vas i buduće generacije.

Mi ćemo se pobrinuti da vašu kavu učinimo održivijom, i sve o čemu vi trebate brinuti je da uživate u trenutku.


Zato vam šaljemo poruku u duhu ovog posebnog dana koji slave omiljena smeđa zrna. 

– Uživajte u trenutku. Mi ćemo se pobrinuti za ostalo. 


U suradnji s Institutom Jane Goodall sadimo stabla i pomažemo pošumljavanju Tanzanije.  

Tanzanija nije slučajno odabrana, jer ova afrička država jedna je od nekoliko ‘domovina’ Julius Meinl kave, ali i jedan od najvećih rezervata za zaštićene životinje na svijetu.


Ovaj mali korak čini veliku razliku – jedno stablo može apsorbirati 60 kg ugljika tijekom desetljeća. Time će se odvojiti CO2 u vrijednosti od više od 150 milijuna kava.

Julius Meinl ima misiju učiniti kavu u HoReCa kanalu više održivom i potičemo naše partnere da nam se pridruže na ovom putovanju.


Sadimo stabla u ime naših partnera koji poslužuju našu kavu iz odgovornih izvora.


Stabla posađena u ime naših kupaca dio su projekta pošumljavanja Instituta Jane Goodall u Tanzaniji. Ovaj projekt ima za cilj, u suradnji s predstavnicima lokalnih sela, očuvati i zaštititi šume koje su ključno stanište za milijune različitih životinjskih i biljnih vrsta. 


Fokus ovog Međunarodnog dana kave je na Julius Meinl kavi, koja se odgovorno nabavlja iz izvora  koji zadovoljavaju međunarodno priznate standarde održivosti npr. Fairtrade ili naš vlastiti program, Colombian Heritage Projekt.


Ove inicijative za Međunarodni dan kave dio su širih ambicioznih planova ugrađenih u Julius Meinl strategiju koja u svojoj srži ima brigu o okolišu i društvu.

Foto: © Jane Goodall Institute


Saznajte višeSadimo stabla u ime naših partnera koji poslužuju Julius Meinl kavu iz održivih izvora.