Nasza przyszłość. Więcej niż chwila.

W Julius Meinl czujemy silne poczucie odpowiedzialności za naszą planetę, a także za osoby zaangażowane na każdym etapie naszej kawowej podróży, ponieważ wspólnie pracujemy nad zapewnieniem najwyższej jakości każdej filiżance kawy.

Przyszłość kawy dla przyszłych pokoleń

Opowiadamy się za przyszłością kawy tak samo, jak za jej wspaniałą historią. 


Jako pięciopokoleniowa firma rodzinna, naszym obowiązkiem jest odgrywanie aktywnej roli w tworzeniu zrównoważonych inicjatyw, które pozytywnie wpłyną na całą branżę kawową.

Nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Aby przybliżyć nasze dotychczasowe wysiłki, stworzyliśmy nasz trzeci Raport Zrównoważonego Rozwoju obejmujący lata 2021 i 2022. Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna, dlatego kilka lat temu zdecydowaliśmy się na dobrowolne raportowanie zrównoważonego rozwoju. W tym raporcie rozszerzyliśmy zasięg z naszych dwóch głównych rynków Włoch i Austrii, gdzie znajdują się również nasze zakłady produkcyjne, na trzy dodatkowe spółki zależne: Niemcy, Chorwacje i Rumunie. Podjęliśmy również znaczny wysiłek, aby zgłosić większą liczbę kluczowych wskaźników efektywności. 


Na okres objęty niniejszym raportem duży wpływ miały poważne zawirowania makroekonomiczne i geopolityczne. Potraktowaliśmy jednak kryzys jako okazję do wprowadzenia zmian. Otwartość na dostosowywanie się do coraz szybciej zmieniającego się otoczenia jest nieodłącznie wpisana w DNA firmy, która w 2022 r. obchodziła 160-lecie działalności. Z okazji naszego jubileuszu firma Julius Meinl podkreślili nasze zaangażowanie i poświęcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pobierz nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju   

Julius Meinl Generations Program

W Julius Meinl działamy odpowiedzialnie, aby zapewnić znaczące chwile przyszłym pokoleniom. Program Our Generations koncentruje się na budowaniu znaczących, długoterminowych relacji z plantatorami kawy i lokalnymi społecznościami w wybranych krajach, zapewniając im środki na założenie zrównoważonych biznesów i przekazywania wiedzy na temat swojej kawy i rynku z pokolenia na pokolenie.


W regionie Tolima w Kolumbii zapewniamy szkolenia, pomoc techniczną, budujemy suszarki do kawy i pomagamy zdobyć certyfikację RFA w celu wspierania zrównoważonej działalności rolników.


W regionie Lwengo w Ugandzie koncentrujemy się na zapewnieniu stabilności dochodów poprzez zwiększenie wydajności i rentowności produkcji poprzez indywidualne szkolenia, wsparcie techniczne i inwestycje w sprzęt.

Nasze certyfikaty


Dzięki naszym własnym inicjatywom na rzecz zrównoważonego rozwoju, przejrzystym raportom i niezależnie zweryfikowanej identyfikowalności naszej kawy, nasze zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju stają się rzeczywistością.


Oprócz programu Julius Meinl Generations i naszej inicjatywy Responsibly Selected Coffee, nasze portfolio zrównoważonego rozwoju obejmuje wiele certyfikatów przyznawanych przez strony trzecie.


Certyfikaty te należą do naszych największych osiągnięć i są wynikiem współpracy z partnerami, którzy podzielają nasze zaangażowanie w produkcję wysokiej jakości, zrównoważonej kawy.


Certyfikaty aktualnie przyznawane produktom kawowym Julius Meinl:


Certyfikat Fairtrade Sprawiedliwego Handlu. Gwarantuje to, że importerzy kawy, palarnie i handlowcy mają zagwarantowaną godziwą zapłatę za swoją pracę.


Certyfikat upraw ekologicznych UE. Unijne logo produkcji ekologicznej może być stosowane wyłącznie na produktach, które zostały certyfikowane jako ekologiczne przez upoważnioną unijną agencję kontrolną i spełniają warunki dotyczące sposobu ich produkcji, przetwarzania, transportu i przechowywania.


Certyfikat organiczny USDA. Oznacza to, że nasze produkty są certyfikowane jako ekologiczne przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych.

Jedna z pierwszych na rynku kapsułek w 100% kompostowalnych w warunkach domowych

  • Nowa gama kapsułek, która składa się z 6 różnych kapsułek wykonanych z materiału w pełni nadającego się do kompostowania w domu.
  • Wykonany z naturalnego mateirału pochodzącego w 100% z biocelulozy i z oleju roślinnego z 4-gwiazdkowym certyfikatem OK opartym na biotechnologii Faitrade.
  • Wysoka bariera tlenowa i nieodrywalna górna pokrywa filtra zapewniają doskonała ekstrakcję.


100% Biodegradowalne kubki jednorazowe

Aby przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów, używamy wyłącznie kompostowalnych kubków i wieczek do kawy na wynos wykonanych z trzciny cukrowej i drewnianych mieszadeł.


Bagassa jest naturalnym produktem ubocznym w produkcji cukru, powstaje podczas przetwarzania trzciny cukrowej. Nasze jednorazowe kubki do kawy są w 100% biodegradowalne i nadają się do kompostowania, zapewniając minimalny wpływ na środowisko.

Dołącz do nas w tworzeniu bardziej ekologicznego jutra.

Nasza polityka zrównoważonego rozwoju

W firmie Julius Meinl przestrzegamy zasad naszego Kodeksu Postępowania w Biznesie, zdecydowanie przyjmując Dziesięć Zasad Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Stosujemy je w naszych praktykach biznesowych.


Ponadto nasza Polityka Zrównoważonego Rozwoju prowadzi nas we wszystkich naszych dążeniach, aby włączyć zrównoważony rozwój do naszej wiedzy o produktach, usługach i oddania tradycyjnej wiedeńskiej kulturze kawiarnianej, którą zapewniamy naszym Klientom.


Pomaga nam to w dalszym rozwijaniu naszej wiedzy i usług w dziedzinie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego, aby otwierać nowe rynki i możliwości handlowe.

 

Uczciwość, poprawność i szacunek stanowią podstawę postępowania wszystkich osób pracujących w firmie Julius Meinl. Wszyscy to rozumieją i przestrzegają tej polityki.


Od 2021 r. rozszerzyliśmy nasz korporacyjny Kodeks Etyczny również na naszych dostawców, zamierzając rozpocząć konstruktywny dialog na temat naszej wspólnej drogi do zrównoważonej przyszłości dla wszystkich po pandemii.