Spoločná budúcnosť...Viac ako len jeden okamih.

V spoločnosti Julius Meinl vnímame zmysel pre zodpovednosť voči našej planéte, ako aj voči tým, ktorí sú zapojení do každej fázy našej kávovej cesty, pretože spoločne pracujeme na tom, aby sme každej šálke priniesli prvotriednu kvalitu.

Budúcnosť kávy aj pre ďalšie generácie

Stojíme za budúcnosťou kávy rovnako, ako si stojíme za jej veľkolepou históriou. Ako rodinný podnik piatej generácie je na nás, aby sme sa aktívne podieľali na vytváraní udržateľných iniciatív, ktoré pozitívne ovplyvnia celý kávový priemysel.

Náš report o udržateľnosti

Julius Meinl mal vždy zodpovednosť robiť to, čo je najlepšie pre našu planétu a komunity pestujúce kávu, ktoré čelia rastúcim sociálnym, ekonomickým a environmentálnym výzvam. Aby sme sa bližšie pozreli na naše doterajšie úsilie, vytvorili sme našu druhú správu o udržateľnosti za rok 2019/20. Okrem podrobného pohľadu na pretrvávajúci pozitívny vplyv spoločnosti Julius Meinl na udržateľnosť naša správa ukazuje aj to, ako sme spolu s našimi partnermi bezpečne zvládli pandémiu COVID-19. Sme obzvlášť hrdí na to, ako napriek nedávnym ťažkostiam posúvame naše vlastné iniciatívy v oblasti udržateľnosti ešte ďalej.

 

Stiahnuť našu správu o udržateľnosti   

Naše certifikácie

 

Vďaka našim vlastným iniciatívam udržateľnosti, transparentnému podávaniu správ a nezávisle overenej sledovateľnosti našej kávy sa naše záväzky v oblasti udržateľnosti stávajú realitou. Okrem programu Julius Meinl Generations a našej iniciatívy Zodpovedne vybraná káva zahŕňa naše portfólio udržateľnosti množstvo certifikátov ocenených tretími stranami. Tieto certifikáty patria medzi naše najväčšie úspechy a sú výsledkom spolupráce s partnermi, ktorí zdieľajú náš záväzok k vysoko kvalitnej a udržateľnej káve.  


Certifikácia Fairtrade zaisťuje, že dovozcovia, pražiarne a obchodníci s kávou majú garantovanú spravodlivú odmenu za svoju prácu. 


BIO certifikácia EÚ. BIO logo EÚ sa môže používať len na produktoch, ktoré boli certifikované ako organické oprávnenou kontrolnou agentúrou EÚ a ktoré spĺňajú podmienky týkajúce sa spôsobu výroby, spracovania, prepravy a skladovania. 


Organická certifikácia USDA. To znamená, že naše výrobky sú certifikované ako ekologické Ministerstvom poľnohospodárstva USA. 

Julius Meinl Generations Program

V spoločnosti Julius Meinl konáme zodpovedne, aby sme budúcim generáciám zabezpečili zmysluplné chvíle. Náš program Generations sa zameriava na budovanie zmysluplných a dlhodobých vzťahov s pestovateľmi kávy a miestnymi komunitami vo vybraných krajinách pôvodu, poskytuje im zdroje na založenie udržateľných podnikov a odovzdávanie svojich znalostí o káve a trhu z generácie na generáciu. 


V regióne Tolima v Kolumbii poskytujeme školenia, technickú pomoc, sušičky kávy a certifikáciu RFA s cieľom posilniť udržateľné podnikanie poľnohospodárov. 


V regióne Lwengo v Ugande sa zameriavame na zabezpečenie stability príjmov zvyšovaním efektívnosti a ziskovosti výroby prostredníctvom individuálnych školení, technickej podpory a investícií do vybavenia.

Jedna z prvých 100% domácich kompostovateľných kapsúl na trhu

Nový rad kapsúl, ktorý pozostáva zo 6 rôznych kapsúl vyrobených z plne domáceho kompostovateľného materiálu. 


  • Vyrobené z prírodného materiálu získaného zo 100% biologickej celulózy a rastlinného oleja 
  • 4 hviezdičková biologická certifikácia
  • Faitrade a BIO certifikácie pre časť sortimentu 
  • Vysoká kyslíková bariéra a neroztrhateľné horné veko filtra zaisťujú dokonalú extrakciu 


Rozložiteľné To-Go poháre

Ako príspevok k zníženiu množstva odpadu používame iba kompostovateľné kávové poháre a viečka vyrobené z bagasy a dreveného miešadla. 


Bagasa je prírodný vedľajší produkt výroby cukru, ktorý vzniká spracovaním cukrovej trstiny. Naše šálky na kávu sú 100% biologicky odbúrateľné a kompostovateľné, čo zaručuje minimálny dopad na životné prostredie. Pridajte sa k nám pri vytváraní zelenšieho zajtrajška, šálka po šálke.

 


Naša politika na podporu udržeteľnosti

V spoločnosti Julius Meinl dodržiavame zásady nášho firemného kódexu správania, pevne prijímame desať zásad iniciatívy OSN Global Compact v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii a uplatňujeme ich v našich obchodných postupoch a operáciách. 


Okrem toho nás naša politika udržateľnosti vedie vo všetkých našich snahách: 

Začleniť udržateľnosť do našich odborných znalostí produktov, orientácie na služby a oddanosti tradičnej viedenskej kaviarenskej kultúre, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Pomáha nám to pokračovať v rozvoji našich odborných znalostí a služieb v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti s cieľom otvárať nové trhy a obchodné príležitosti. Integrita, čestnosť, korektnosť a rešpekt tvoria základ správania všetkých, ktorí pracujú v spoločnosti Julius Meinl. Všetci v spoločnosti Julius Meinl tomu rozumejú a dodržiavajú túto politiku. 


Od roku 2021 rozširujeme náš firemný etický kódex aj na našich dodávateľov s úmyslom začať konštruktívny dialóg na našej vzájomnej ceste k postpandemickej udržateľnej budúcnosti pre všetkých.