Naša budućnost. Više od trenutka.

Julius Meinl kompanija neguje osećaj duboke odgovornosti prema našoj planeti! 

Podjednako tako, odgovorni smo i za sve one koji su deo zajedničkog puta - da vrhunska kafa stigne u svaku šoljicu.

Budućnost kafe za nove generacije

Isto koliko nam je važna veličanstvena istorija naše kafe, toliko verujemo u njenu budućnost!


Ovo je peta generacija jednog porodičnog biznisa i na nama je da pokrenemo inicijative koje će unaprediti celu industriju kafe. 

Naš izveštaj o održivosti

Oduvek smo osećali odgovornost za planetu, a posebno sada kada se zajednice koje gaje kafu suočavaju sa velikim društvenim, ekonomskim i ekološkim izazovima.  


U našem drugom Izveštaju o održivost (za 2019/20.) pronaći ćete niz informacija o dosadašnjim rezultatima na tom polju, kao i o tome  kako smo, zajedno sa partnerima, uspeli da prebrodimo sve izazove tokom COVID-19 pandemije. 


Posebno smo ponosni na to što, uprkos teškoćama, uspevamo da razvijamo dalje sopstvene inicijative o održivosti. 

 

Preuzmite naš izveštaj o održivosti   

Naši sertifikati

Zahvaljujući baš tim inicijativana o održivosti i transparentnom izveštavanju o tome naša posvećenost ideji održivosti postala je realnost. 


Pored "Julius Meinl Generations" Programa i Inicijative "Our Responsible Selected Coffee", u našem portfoliju su sada i dodatni sertifikati na koje smo izuzetno ponosni. 


Faritrade Certification. Osigurava da će uvoznici, trgovci kafom i pržionice biti adekvatno i fer plaćeni. 


EU Organic Certification. EU Organic logo mogu koristiti samo proizvodi koje je sertifikovala nadležna EU agencija a koji podrazumeva da su ispunjeni kriterijumi o proizvodnji, transportu i skladištenju kafe.


USDA Organic Certification. Naši proizvodi imaju i organski sertifikat američkog Ministarstva poljoprivrede (US Department of Agriculture). 


Julius Meinl Generations Program

Delujemo odgovorno jer želimo da osiguramo buduće generacije! 


Naš "Generation Program" se fokusira na izgradnju kvalitetnih i dugoročnih odnosa sa lokalnim zajednicama koje gaje kafu. Podržavamo njihove napore da održe svoj biznis i svoje znanje prenose na buduće generacije. 


U Tolima regiji u Kolumbiji organizujemo treninge i tehničku podršku, obezbeđuejemo sušače za kafu kao i RFA sertifikate (Rainforest Alliance Certified), u cilju poboljšanja održivosti lokalnih biznisa. 


U Lwengo regiji u Ugandi se fokusiramo na podizanje produktivnosti i profitabilnosti proizvođača, pružajući im individualne treninge, tehničku podršku i investicije u opremu.

100 odsto biorazgraidve kapsule

Jedna od prvih kapsula koje je 100 odsto moguće kompostirati u kućnim uslovima. 


Nove kapsule su napravljene od materijala koji omogućava kompostiranje kod kuće. 


Napravljene su od prirodnog materijala dobijenog od celuloze na biljnoj bazi.  

Imaju "OK biobased" sertifikat 4 zvezdice, Fairtrade i Organic sertifikat takođe. 

Biorazgradiva ambalaža za kafu za poneti

Kao svoj doprinos smanjenju otpada, koristimo samo biorazgradivu ambalažu za kafu za poneti sa polopcima napravljenim od delova šećerne trske i sa drvenim štapićima za mešanje kafe. 

Naša ambalaža za kafu za poneti je 100 odsto biorazgradiva, sa minimalnim uticajem na žiotnu okolinu. 

Pridružite nam se u stvaranju zelene budućnosti, šolju po šolju. 

Naša politika održivosti

Julius Meinl kompanija se pridržava principa našeg korporativnog Kodeksa ponašanja, kao i poznatih 10 Principa UNGC (United Nations Global Compact) u vezi sa ljudskim pravima zaštitom životne sredine, pravima radnika i antikorupcijskom praksom.  


Naša Politika održivosti usmerava nas da: 


- Održivost ugradimo i u sam proizvod i u način služenja, čuvenu kulturu bečkih kafea


- Svoje znanje o održivosti koristimo da otvaramo nova tržišta i mogućnosti za razvoj


- Integritet, korektnost i međusobno poštovanje budu deo kodeksa svih nas koji radimo u Julius Meinl kompaniji


Od 2021. godine naš korporativni Kodeks ponašanja delimo i sa dobavljačima, pokrećući na taj način konstruktivan dijalog o našem zajedničkom putu u post pandemijsku, održivu budućnost.